Nytt prosjekt: Veileder for menneskerettighetsopplæring i praksis

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/9/c/9/stopphatprat.no/httpd.www/wp-includes/post-template.php on line 293

Stopp hatprat starter opp et nytt prosjekt for deg som vil gjennomføre workshops og bidra til utviklingen av en veileder for alle som vil jobbe med ungdom mot hatprat gjennom menneskerettighetsopplæring.

Bakgrunn

Praktikernettverkssamling vår 2019

Siden høsten 2018 har Stopp hatprat hatt kurs og samlinger for ungdomsarbeidere, ungdomsledere og lærere som ønsker å bruke menneskerettighetsopplæring mot hatprat med ungdom (Bookmarks). Dette har ført til at flere ungdommer har fått møteplasser hvor de kan lære om hatprat og utforske hvordan de kan svare. I januar 2020 gjennomførte Stopp hatprat en evaluering som ble sendt ut til alle som har deltatt på aktiviteter i praktikernettverket og 33 av dere svarte denne undersøkelsen. Det har gitt viktige og konstruktive tilbakemeldinger og viser viktigheten av å lytte til erfaringene hos dere som møter og håndterer hatprat med ungdom i praksis. 

Nytt prosjekt

Basert på tilbakemeldingene ønsker vi derfor å gjennomføre et nytt prosjekt i 2020. Flere opplever at terskelen kan være høy for å gjennomføre workshops, selv om man har deltatt i kurs. De som har gjennomført workshops ønsker gjerne verktøy for å håndtere vanskelige samtaler og kontroversielle temaer. Målet for Stopp hatprat i 2020 er å tilby støtte og muligheter til å bruke menneskerettighetsopplæring i praksis. Dette vil vi gjøre gjennom å støtte opp om organiseringen av workshoper for ungdommer i skoler og ungdomsklubber i ulike deler av landet og samle praktikernettverket og ungdomsambassadørene og sammen utvikle en veileder som gir svar på de utfordringene og spørsmålene de som ønsker å skape møteplasser møter. 

Ressurs mot hatprat

Ambassadørsamling høst 2019

Hvordan en slik ressurs blir seende ut til slutt er ikke gitt, den avhenger av behovene og forutsetningene til de som skal bruke den. Man kan se for seg at den for eksempel inneholder forslag til workshop-opplegg, råd om hvordan tilpasse øvelser og oppdaterte eksempler man kan bruke, informasjon om hatprat og Stopp hatprat og hvordan man kan engasjere seg, refleksjonsspørsmål som hjelper en med å evaluere og utvikle sin praksis, tilnærminger hvordan håndtere motstand og ungdommer med kontroversielle holdninger, osv. Ressursen er tenkt å være tilgjengelig på nett og kunne brukes av ungdommer, ungdomsarbeidere og lærere.

Prossesen

En slik ressurs kan være nyttig for både nye og gamle som ønsker å engasjere seg mot hatprat. Prosessen med å lage den vil i seg selv by på mye læring og vekst for de som deltar. Det er ønskelig at de som deltar selv gjennomfører workshops i løpet av perioden og deler sine erfaringer med de andre. Det er ikke nødvendig å være med på samtlige samlinger. 

Menneskerettighetsopplæring er vår hovedmetodikk. I tillegg vil vi utforske metoder som Design Thinking – hvordan lage opplæringsopplegg tilpasset ungdom og Vision backcasting – hvordan legge opp en prosess basert på behov og mål. 

Trykk på oversiktsgrafikken over prosjektets stadier for større bilde.

Les mer om første samling her: http://www.stopphatprat.no/oppstartshelg-for-nytt-prosjekt-21-22-mars/

Arbeidsgruppen

Vi vil sette sammen en mindre arbeidsgruppe for å utvikle ressursen, hvorav en fordeling av ungdomsarbeidere, noen ungdomsleder og lærere. Disse vil kunne møtes i løpet av perioden og jobbe sammen på nett og ha fysiske møter. 

Samling på Utøya vår 2018

Workshops

Det er ønskelig at alle som deltar i prosjektet, også de som ikke har anledning til å delta på en samling, gjennomfører en workshop med ungdommer i løpet av perioden fram til konferansen i november. De som gjennomfører kan få oppfølging før og etter, og om ønskelig og gjennomførbart, under gjennomføring.


Tabell over aktiviteter 2020

Stadie 1. Planlegging 2. Utvikling 3. Oppfølging4. Lansering
TemaHva trenger vi for å bekjempe hatprat med ungdom?Hvordan skape dialog og endre holdninger i praksis?Hva har vi lært og hvordan kan vi bruke det? Hatprat i skole og fritidstilbud – lansering av veileder og møteplass ungdom og lærere/ungdomsarbeidere
Type aktivitetOppstartshelgKurssamlingOppfølgingssamlingKonferanse og lansering
Varighet og datoTo dager: lør 21.- søn 22. mars Tre dager: man 15.- ons 17. juniTo dager: lør 12.- søn 13. septemberTo dager: fre 13.-lør 14. november
InnholdIdentifisere utfordringer knyttet til hatprat og ungdom og diskutere disse Kartlegge behov og mål for en veileder i menneskerettighetsopplæring mot hatpratMenneskerettighetsopplæring 2.0.
Dele erfaringer med menneskerettighetsopplæring med ungdom og hatprat
Gå i dybden på utfordringer og f
inne løsninger
Samle erfaringer og kunnskap til veilederen
Evaluere workshops
Evaluere workshops og prosessen så langt
Vise fram utkast til veileder og få tilbakemeldinger
Samle nye erfaringer og kunnskap til veilederen
Sette temaet hatprat i arbeid med ungdom på dagsordenen
Invitere relevante aktører og diskutere utfordringer og løsninger
Oppsummere erfaringene fra 2020
Lansere og introdusere flere for veilederen, spre ordet