https://www.stopphatprat.no/zelfgemaakte/
https://www.stopphatprat.no/analogue-of-female/

Ungdomsnettverk mot hatprat

14. oktober 2016 lanserte vi et eget nettverk mot hatprat i Norge. Ungdomsnettverket er en lavterskel møteplass for unge som vil samarbeide for å bekjempe hatprat. Her vil vi dele oppdateringer, erfaringer og ressurser, synliggjøre muligheter for kunnskapsheving og deltakelse, og diskutere hatprat og måter å svare hatprat på. Vi kommuniserer gjennom

 1. Facebookgruppen, en interaktiv kanal hvor vi kan dele informasjon og diskutere.
 2. Mailinglisten, hvor nyhetsbrev og oppdatering om utvikling på feltet, tilbud om ulike muligheter for deltakelse, workshops og andre relevante arrangementer, og ikke minst kampanjeaktiviteter organisasjonene og enkeltpersonene kan delta på formidles.

Organisasjonene vil stå listet på nettsiden med mindre man ønsker reservere seg mot dette og vi vil sende digitalt eller fysisk kampanje- og ressursmateriale til disse. Vi ønsker et bredt fellesskap mot hatprat i Norge med årlige fysiske nettverksmøter der vi kan utveksle kunnskap, erfaringer, verktøy og praksiser for å motvirke hatprat.

Meld deg eller din organisasjon inn her.

Kontakt oss gjerne med spørsmål.

Ungdomsnettverket består av 176 personer og 55 organisasjoner som støtter Stopp hatprat per april 2020:

  1. Antirasistisk Senter
  2. BuskerudFpU
  3. Den Norske Helsingforskomiteen
  4. Det Europeiske Wergelandsenteret
  5. Dialogpilotene
  6. Elevorganisasjonen
  7. ELSA Norge
  8. Europeisk Ungdom
  9. Foreningen Fremmed
  10. Grønn Ungdom
  11. Harry Benjamin Ressurssenter
  12. Ungdomsbase ved Hitra Kommune
  13. Høgskolen i Oslo og Akershus
  14. Inforegi AS
  15. JURK – Juridisk Rådgivning for Kvinner
  16. Juvente
  17. Landsforeningen mot rasisme
  18. Likestillings- og diskrimineringsombudet
  19. LNU – Landsrådet for Norges Barne- og Ungdomsorganisasjoner
  20. Menneskerettighetsalliansen
  21. MiladForlag
  22. Minotenk
  23. MOT
  24. Nei til EU
  25. Norges Handikapforbund
  26. Norges Handikapforbund Oslo
  27. Norsk Folkehjelp
  28. Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom
  29. Operasjon Dagsverk
  30. Pinup Norway
  31. Press, Redd barna ungdom
  32. RAFTO-stiftelsen
  33. Redd barna
  34. Reform
  35. Ringebu ungdomshus
  36. Røde kors ungdom
  37. Romaniahjelpen Vestlandet
  38. Sex og politikk
  39. Shokkin Group Norge
  40. Skeiv Ungdom
  41. Skeiv Verden
  42. SNU – Seksualpolitisk Nettverk for Ungdom
  43. Stopp diskrimineringen
  44. The Social Media Promise
  45. Trygg i Askim
  46. Uloba – Independent Living Norge
  47. Ungdom mot EU
  48. Ungdom Mot Narkotika
  49. Ungdommens fylkesråd Nordland
  50. Ungdommens fylkesting Vest-Agder
  51. Ungdomspanelet i Møre og Romsdal (rådgivende organ for Møre og Romsdal fylkeskommune)
  52. Unge duer
  53. Unge Funksjonshemmede
  54. Utekontakten i Tønsberg
  55. Utrop
https://www.stopphatprat.no/fortis-trend/