https://www.stopphatprat.no/zelfgemaakte/
https://www.stopphatprat.no/analogue-of-female/

Praktikernettverk for ungdomsarbeidere og lærere

Hatprat er vanlig både på nett, i skolegården og på fritiden. Mange ungdommer blir påvirket av eller gjentar selv hatpraten. Homo, muslim, hore og jøde brukes som skjellsord uten tanke på konsekvensene for de som blir utsatt eller opplever seg truffet, enten det er muslimer, kvinner, funksjonshemmede, skeive, flyktninger eller samer. Hatprat er et menneskerettighetsbrudd som ikke kan stå uimotsagt. Men hvordan kan vi jobbe med ungdom for å svare?

Hva er praktikernettverket?

Praktikernettverket er en møteplass og et fellesskap for ungdomsarbeidere, ungdomsledere og lærere hvor dere kan dele erfaringer og diskutere utfordringer med hatprat og ungdom, delta på kurs og utvikle deres kompetanse i å bruke menneskerettighetsopplæring mot hatprat med ungdom. Arrangementene i praktikernettverket er normalt gratis og reise, overnatting og mat dekkes. Nettverket tilbyr støtte og oppfølging av deg som vil gjennomføre workshops med ungdom.

Nettverket ble lansert på kurssamlingen på Utøya i august 2018 og består av over 50 personer fra hele landet.Nettverket gjennomfører samlinger 2-4 ganger i året, møteplasser der deltakerne kan dele og diskutere utfordringer med andre og få praktisk trening i å bruke verktøy for å forebygge hatprat med ungdom gjennom menneskerettighetsopplæring.

Hva vil det si å være medlem?

Som medlem mottar du informasjon fra Stopp hatprat og aktiviteter du kan delta på. Det medfølger ingen forpliktelser ut over det du selv forplikter deg til gjennom aktiviteter du melder deg på. Du kan når som helst trekke deg fra nettverket. Nettverket kommuniserer gjennom epost og Facebook-gruppe. Vi vil i 2020 gjøre en medlemsliste tilgjengelig for medlemmene i nettverket for å gjøre det lettere for dere å samarbeide med hverandre. Listen vil inneholde navn, arbeidssted og epost. Gi beskjed dersom du ikke ønsker være på en slik liste.

Menneskerettighetsopplæring

Menneskerettighetsopplæring tar opp aktuelle menneskerettighetsutfordringer og gir deg verktøy for å endre holdninger, bygge kunnskap og utvikle ferdigheter. Håndboken kan brukes både på uformelle arenaer og knyttes opp mot aktuelle kompetansemål i skolen. Les mer om Bookmarks her: www.stopphatprat.no/bookmarks

Ta kontakt med post@stopphatprat.no om du vil vite mer.

https://www.stopphatprat.no/fortis-trend/