https://www.stopphatprat.no/zelfgemaakte/
https://www.stopphatprat.no/analogue-of-female/

Hvordan jobbe med ungdom mot hatprat?

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/9/c/9/stopphatprat.no/httpd.www/wp-includes/post-template.php on line 293

Kurs i menneskerettighetsopplæring

Jobber du med ungdom? Har du et engasjement for å forebygge hatprat og vil lære mer om menneskerettighetsopplæring?

Stopp Hatprat inviterer, i samarbeid med Narviksenteret, til 4-dagers kurssamling for lærere, ungdomsledere og ungdomsarbeidere på Utøya:

Tid: tirs 30. nov – fre 3. desember
Sted: på Utøya, en time fra Oslo
Kostnader: Det er gratis å delta. Kostnader til reise, kursopplegg, mat og overnatting dekkes av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.  
Søknadsfrist: 15. oktober – PÅMELDINGEN ER FORTSATT ÅPEN

Om kurssamlingen

Vil du være en av 15 kursdeltakere fra hele landet som samles på Utøya for å sammen lære å forebygge hatprat? 

Med kurset får du økt kunnskap om sammenhenger mellom menneskerettigheter og ungdoms digitale og «virkelige» hverdag. Du får økt kompetanse i å formidle disse sammenhengene og i å bruke menneskerettighetsopplæring mot hatprat med ungdom. 

I samarbeid med de andre deltakerne deltar du i opplæring, refleksjon og dialog, samt utprøving av praktiske øvelser. Du får faglig påfyll, erfaringsutveksling og verktøy til ikke-formelle læringsmetoder, alt rettet mot deg i ditt arbeid med dine ungdommer.  

Det arrangeres blant annet workshops med utgangspunkt i faktiske utfordringer du og de andre deltakerne opplever på egen skole/ ungdomsklubb. Målet at du reiser hjem med styrket bevissthet og praktiske, strategiske opplegg egnet til spennende og konstruktive læringsaktiviteter med dine ungdommer. 

Menneskerettighetsopplæring og arbeid mot hatefulle ytringer er sentrale satsningsområder i ny læreplan i skolen, LK 20 og blant annet aktuelt innen alle de tre tverrfaglige emnene; Demokrati og medborgerskap, Folkehelse og livsmestring og Bærekraftig utvikling. Alle øvelsene vi bruker kan knyttes opp mot målsetninger for opplæring i LK20.

Verktøy

Vi bruker menneskerettighetsopplæring som verktøy, en metode utviklet av Europarådets ungdomsavdeling. Alle deltakerne får sitt eget eksemplar av håndboken Bookmarks – en håndbok for forebygging av hatprat på nettet gjennom menneskerettighetsopplæring.

Deltakerprofil

Vi ønsker alle som jobber med ungdom og ønsker å bruke menneskerettighetsopplæring som verktøy velkomne, enten du er en ungdomsleder, jobber i organisasjon, fritidstilbud, skole eller andre verv. 

Vi er også åpne for at flere enn én person fra samme sted kan delta dersom det kan bidra til mer bruk av kunnskapen i praksis. Det er også mulig for voksne å delta med en ungdom hvis denne ungdommen vil ha en rolle i implementeringen av oppfølgingsaktiviteter.

Program (endringer kan komme): 

Tirsdag, 30 nov. 
Vi møtes i Oslo og reiser samlet til UtøyaOmvisning på UtøyaBli kjent, forventningsavklaring og erfaringsutveksling
Onsdag, 1. des. Intro: Øvelser/workshops fra Compass og Bookmarks Teori-økt: Menneskerettigheter og hatpratCaser basert på deltakernes aktuelle utfordringerTeori-økt: MenneskerettighetsopplæringPlanlegge aktuelle workshops 
Torsdag, 2. desPraksis med gjennomføring og utprøving av egne øvelser/workshops
Fredag, 3. desEvaluere øvelser/ workshops og planlegge bruk av disse i egen ungdomsgruppe.KursevalueringHjemreise

Trenger du mer informasjon, så ta kontakt med Eirik og Monika ved å sende en epost.

https://www.stopphatprat.no/fortis-trend/