https://www.stopphatprat.no/zelfgemaakte/
https://www.stopphatprat.no/analogue-of-female/

Nyheter

Samling: formidling  for forebygging av hatprat

Samling: formidling for forebygging av hatprat

Jobber du forebyggende mot hatprat med ungdommer? Ønsker du å lære av og dele gode praksiser, ressurser og erfaringer med andre? Da kan denne samlingen være noe for deg! Å forebygge hatprat er blitt en viktig oppgave for mange aktører slik som skoler, fritidsklubber, organisasjoner og andre. Formidling er et viktig verktøy i arbeidet mot […]

Samling | Ytringsfrihet for alle: hvordan styrke ungdoms deltakelse? 20.-21. aug

Samling | Ytringsfrihet for alle: hvordan styrke ungdoms deltakelse? 20.-21. aug

Hatprat er en trussel for unges deltakelse i den offentlige debatten og ungdom er særlig utsatt. En av fire 16-20 åringer har opplevd hatprat siste året. Det er seks ganger høyere enn resten av befolkningen.  Rundt 4 av 5 unge folkevalgte (18-29 år) oppga at de vegret seg for å ytre seg og vurderte å […]

Ungdomskonferansen: Sammen mot hatprat 2022

Ungdomskonferansen: Sammen mot hatprat 2022

Femåringer blir utsatt for rasisme for å gå i samekofte 17. mai, ungdommer vegrer seg for å delta i den offentlige debatten, mengden hatytringer mot muslimer på nett vokser, skjellsord mot utsatte grupper er vanlige i ungdomsmiljøer. Hva kan vi gjøre for å ta arbeidet med å forebygge og bekjempe hatprat videre? Vi klarer det […]

Samling på Utøya: Strategier mot hatprat i barne- og ungdomsmiljøer

Samling på Utøya: Strategier mot hatprat i barne- og ungdomsmiljøer

Hva: Samling for å utvikle strategier mot hatprat i ungdomsmiljøer Når: man 20. – ons 22. juni 2022 Hvor: Utøya, Hole, Viken Målgruppe: Deg som jobber for og med ungdom, slik som ungdomsorganisasjoner, ungdomsledere, koordinatorer for barne- og ungdomsarbeid i kommuner og bydeler, ungdomsarbeidere og lærere, og ellers alle som er opptatt av tematikken. Pris: […]

Studietur til Polen

Studietur til Polen

Er du mellom 16 og 22 år?Vil du engasjere deg i å forebygge og bekjempe hatprat?Er du interessert i å lære mer om demokrati og menneskerettighetsbrudd i Polen? Hvis svaret på spørsmålene over er ja, bli med på studietur til Warszawa med våre ungdomsambassadører og bli en del av Stopp hatprat bevegelsen. Søknadsfrist 15. februar […]

Vil du bli med i Stopp hatprat sin ekspertgruppe for holdningsskapende arbeid mot hatprat?

Vil du bli med i Stopp hatprat sin ekspertgruppe for holdningsskapende arbeid mot hatprat?

Det er mange aktører som gir viktige bidrag for å endre hatefulle holdninger og forebygge hatprat. Minst like mange er ressursene som kan brukes for å støtte opp om dette arbeidet; undervisning- og læringsressurser rettet mot ungdom og skoler. Hva kan vi som jobber med holdningsskapende arbeid lære av hverandres ressurser og arbeidsmåter?  Stopp hatprat […]

Vil du bli med i Stopp hatprat sin ekspertgruppe på hatprat i ungdomsmiljøer?

Vil du bli med i Stopp hatprat sin ekspertgruppe på hatprat i ungdomsmiljøer?

I 2022 vil Stopp hatprat undersøke hva skoler og fritidstilbud kan gjøre for å skape trygge, ungdomsmiljø frie for hatprat. Vi har øvelser for å åpne dialog og lære om hatprat, men hva gjør vi når det faktisk skjer? Hvordan kan vi møte negative holdninger i ungdomsgruppene? Målet er å utvikle og dele konkrete strategier […]

Vil du bli med i Stopp hatprat sin ekspertgruppe på ungdoms ytringsfrihet?

Vil du bli med i Stopp hatprat sin ekspertgruppe på ungdoms ytringsfrihet?

I 2022 skal Stopp hatprat ha flere aktiviteter som undersøker hvordan man kan styrke ungdoms ytringsfrihet og bekjempe hatprat og andre barrierer mot ungdoms deltakelse i den offentlige debatten. Målet er å finne ut hvor skoen trykker og se hva vi kan gjøre for at det skal være trygt for ungdom å delta.  Ungdomssamling 20.-21. […]

Hvordan jobbe med ungdom mot hatprat?

Hvordan jobbe med ungdom mot hatprat?

Kurs i menneskerettighetsopplæring Jobber du med ungdom? Har du et engasjement for å forebygge hatprat og vil lære mer om menneskerettighetsopplæring? Stopp Hatprat inviterer, i samarbeid med Narviksenteret, til 4-dagers kurssamling for lærere, ungdomsledere og ungdomsarbeidere på Utøya: Tid: tirs 30. nov – fre 3. desemberSted: på Utøya, en time fra OsloKostnader: Det er gratis […]

Ungdomskonferansen 2021: Ytringsfrihet vs. ytringsansvar

Ungdomskonferansen 2021: Ytringsfrihet vs. ytringsansvar

Når? fredag 5. nov kl 12 til lørdag 6. nov kl 17Hvor? sentralt i OsloHvem? ungdommer og ungdomsarbeidereSøknadsfrist Søknadsskjema er åpent så lenge vi har ledig plass, førstemann til mølla. PrisArrangementet er gratis og reise, mat og overnatting dekkes Ungdomskonferansen er Stopp hatprat sin årlige konferanse hvor ungdom samles for å lære om hatprat og […]

Bli med på helgesamling for nye ungdomsambassadører!

Bli med på helgesamling for nye ungdomsambassadører!

Hatet på internett og i sosiale medier vokser. Det er i ferd med å bli normalt å hate andre på nett. Ungdom trekker seg fra den offentlige debatten og unngår å delta på nett. Sånn kan vi ikke ha det! Derfor trenger vi Stopp hatprat ambassadører som kan mobilisere andre ungdommer og ta opp kampen mot hatprat på nett.

Menneskerettighetsundervisning – Digitalt kurs for ungdomsarbeidere, lærere og ungdomsledere

Menneskerettighetsundervisning – Digitalt kurs for ungdomsarbeidere, lærere og ungdomsledere

Digitalt kurs i menneskerettighetsopplæring for ungdomsarbeidere, lærere og ungdomsledere I april kan du være en av 20 lærere, ungdomsarbeidere og ungdomsledere på nasjonalt kurs i menneskerettighetsopplæring på nett. På kurset får du verktøy til å forebygge hatprat med ungdom gjennom menneskerettighetsopplæring på nett.  Kurset organiseres av Stopp hatprat og Narviksenteret og bidrar til å aktualisere […]

Vil du engasjere deg i å forebygge og bekjempe hatprat?

Vil du engasjere deg i å forebygge og bekjempe hatprat?

Stopp hatprat sine ambassadører er ungdommer fra hele landet og er våre ansikter utad og  forbilder i kampen mot hatytringer. Som ambassadør får du jobbe opp mot andre ungdommer og bevisstgjøre dem om problemet hatprat og lære dem hvordan de kan gjenkjenne, vurdere og svare hatprat. Å være ambassadør krever tid og innsats, men det […]

https://www.stopphatprat.no/fortis-trend/