Ungdomsnettverk mot hatprat

14. oktober 2016 lanserte vi et eget nettverk mot hatprat i Norge. Ungdomsnettverket er en lavterskel møteplass for unge som vil samarbeide for å bekjempe hatprat. Her vil vi dele oppdateringer, erfaringer og ressurser, synliggjøre muligheter for kunnskapsheving og deltakelse, og diskutere hatprat og måter å svare hatprat på. Vi kommuniserer gjennom

 1. Facebookgruppen, en interaktiv kanal hvor vi kan dele informasjon og diskutere.
 2. Mailinglisten, hvor nyhetsbrev og oppdatering om utvikling på feltet, tilbud om ulike muligheter for deltakelse, workshops og andre relevante arrangementer, og ikke minst kampanjeaktiviteter organisasjonene og enkeltpersonene kan delta på formidles.

Organisasjonene vil stå listet på nettsiden med mindre man ønsker reservere seg mot dette og vi vil sende digitalt eller fysisk kampanje- og ressursmateriale til disse. Vi ønsker et bredt fellesskap mot hatprat i Norge med årlige fysiske nettverksmøter der vi kan utveksle kunnskap, erfaringer, verktøy og praksiser for å motvirke hatprat.

 

Meld deg eller din organisasjon inn her.

Kontakt oss gjerne med spørsmål.

 

Ungdomsnettverket består av 138 personer og 50 organisasjoner som støtter Stopp hatprat per mars 2018:

  1. Antirasistisk Senter
  2. BuskerudFpU
  3. Den Norske Helsingforskomiteen
  4. Det Europeiske Wergelandsenteret
  5. Dialogpilotene
  6. Elevorganisasjonen
  7. ELSA Norge
  8. Europeisk Ungdom
  9. Foreningen Fremmed
  10. Grønn Ungdom
  11. Harry Benjamin Ressurssenter
  12. Høgskolen i Oslo og Akershus
  13. JURK – Juridisk Rådgivning for Kvinner
  14. Juvente
  15. Landsforeningen mot rasisme
  16. Likestillings- og diskrimineringsombudet
  17. LNU – Landsrådet for Norges Barne- og Ungdomsorganisasjoner
  18. Menneskerettighetsalliansen
  19. MiladForlag
  20. Minotenk
  21. MOT
  22. Nei til EU
  23. Norges Handicapforbund
  24. Norges Handikapforbund Oslo
  25. Norsk Folkehjelp
  26. Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom
  27. Pinup Norway
  28. Press, Redd barna ungdom
  29. RAFTO-stiftelsen
  30. Redd barna
  31. Reform
  32. Ringebu ungdomshus
  33. Røde kors ungdom
  34. Romanihjelpen Vestlandet
  35. Sex og politikk
  36. Shokkin Group Norge
  37. Skeiv Ungdom
  38. Skeiv Verden
  39. SNU – Seksualpolitisk Nettverk for Ungdom
  40. Stopp diskrimineringen
  41. The European Wergeland Center
  42. Trygg i Askim
  43. Uloba – Independent Living Norge
  44. Ungdom mot EU
  45. Ungdom Mot Narkotika
  46. Ungdommens fylkesråd Nordland
  47. Ungdomspanelet i Møre og Romsdal (rådgivenede organ for Møre og Romsdal
  48. fylkeskommune)
  49. Unge duer
  50. Unge Funksjonshemmede
   Utrop