Ungdomsnettverk mot hatprat

14. oktober 2016 lanserte vi et eget nettverk mot hatprat i Norge. Ungdomsnettverket er en lavterskel møteplass for unge som vil samarbeide for å bekjempe hatprat. Her vil vi dele oppdateringer, erfaringer og ressurser, synliggjøre muligheter for kunnskapsheving og deltakelse, og diskutere hatprat og måter å svare hatprat på. Vi kommuniserer gjennom

 1. Facebookgruppen, en interaktiv kanal hvor vi kan dele informasjon og diskutere.
 2. Mailinglisten, hvor nyhetsbrev og oppdatering om utvikling på feltet, tilbud om ulike muligheter for deltakelse, workshops og andre relevante arrangementer, og ikke minst kampanjeaktiviteter organisasjonene og enkeltpersonene kan delta på formidles.

Meld deg eller din organisasjon inn her.

Ungdomsnettverket har 58 enkeltpersoner og følgende 12 organisasjoner tilsluttet per februar 2017:

  1. Antirasistisk Senter
  2. BuskerudFpU
  3. Dialogpilotene
  4. Grønn Ungdom
  5. Juvente
  6. Likestillings- og diskrimineringsombudet
  7. MOT
  8. Norges Handikapforbund Oslo
  9. Norsk Folkehjelp
  10. SNU – Seksualpolitisk Nettverk for Ungdom
    
  11. Ungdom Mot Narkotika
  12. Ungdommens fylkesråd Nordland
  13. Unge funksjonshemmede