Ungdomsnettverk mot hatprat

14. oktober 2016 lanserte vi et eget nettverk mot hatprat i Norge. Ungdomsnettverket er en lavterskel møteplass for unge som vil samarbeide for å bekjempe hatprat. Her vil vi dele oppdateringer, erfaringer og ressurser, synliggjøre muligheter for kunnskapsheving og deltakelse, og diskutere hatprat og måter å svare hatprat på. Vi kommuniserer gjennom

 1. Facebookgruppen, en interaktiv kanal hvor vi kan dele informasjon og diskutere.
 2. Mailinglisten, hvor nyhetsbrev og oppdatering om utvikling på feltet, tilbud om ulike muligheter for deltakelse, workshops og andre relevante arrangementer, og ikke minst kampanjeaktiviteter organisasjonene og enkeltpersonene kan delta på formidles.

Organisasjonene vil stå listet på nettsiden med mindre man ønsker reservere seg mot dette og vi vil sende digitalt eller fysisk kampanje- og ressursmateriale til disse. Vi ønsker et bredt fellesskap mot hatprat i Norge med årlige fysiske nettverksmøter der vi kan utveksle kunnskap, erfaringer, verktøy og praksiser for å motvirke hatprat.

Meld deg eller din organisasjon inn her.

Kontakt oss gjerne med spørsmål.

Ungdomsnettverket består av 168 personer og 52 organisasjoner som støtter Stopp hatprat per mars 2018:

  1. Antirasistisk Senter
  2. BuskerudFpU
  3. Den Norske Helsingforskomiteen
  4. Det Europeiske Wergelandsenteret
  5. Dialogpilotene
  6. Elevorganisasjonen
  7. ELSA Norge
  8. Europeisk Ungdom
  9. Foreningen Fremmed
  10. Grønn Ungdom
  11. Harry Benjamin Ressurssenter
  12. Hitra Kommune/ Ungdomsbase
  13. Høgskolen i Oslo og Akershus
  14. JURK – Juridisk Rådgivning for Kvinner
  15. Juvente
  16. Landsforeningen mot rasisme
  17. Likestillings- og diskrimineringsombudet
  18. LNU – Landsrådet for Norges Barne- og Ungdomsorganisasjoner
  19. Menneskerettighetsalliansen
  20. MiladForlag
  21. Minotenk
  22. MOT
  23. Nei til EU
  24. Norges Handicapforbund
  25. Norges Handikapforbund Oslo
  26. Norsk Folkehjelp
  27. Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom
  28. Operasjon Dagsverk
  29. Pinup Norway
  30. Press, Redd barna ungdom
  31. RAFTO-stiftelsen
  32. Redd barna
  33. Reform
  34. Ringebu ungdomshus
  35. Røde kors ungdom
  36. Romanihjelpen Vestlandet
  37. Sex og politikk
  38. Shokkin Group Norge
  39. Skeiv Ungdom
  40. Skeiv Verden
  41. SNU – Seksualpolitisk Nettverk for Ungdom
  42. Stopp diskrimineringen
  43. The European Wergeland Center
  44. Trygg i Askim
  45. Uloba – Independent Living Norge
  46. Ungdom mot EU
  47. Ungdom Mot Narkotika
  48. Ungdommens fylkesråd Nordland
  49. Ungdommens fylkesting Vest-Agder
  50. Ungdomspanelet i Møre og Romsdal (rådgivenede organ for Møre og Romsdal fylkeskommune)
  51. Unge duer
  52. Unge Funksjonshemmede
  53. Utekontakten i Tønsberg
  54. Utrop