Ungdomsnettverk mot hatprat

14. oktober 2016 lanserte vi et eget nettverk mot hatprat i Norge. Ungdomsnettverket er en lavterskel møteplass for unge som vil samarbeide for å bekjempe hatprat. Her vil vi dele oppdateringer, erfaringer og ressurser, synliggjøre muligheter for kunnskapsheving og deltakelse, og diskutere hatprat og måter å svare hatprat på. Vi kommuniserer gjennom

 1. Facebookgruppen, en interaktiv kanal hvor vi kan dele informasjon og diskutere.
 2. Mailinglisten, hvor nyhetsbrev og oppdatering om utvikling på feltet, tilbud om ulike muligheter for deltakelse, workshops og andre relevante arrangementer, og ikke minst kampanjeaktiviteter organisasjonene og enkeltpersonene kan delta på formidles.

Meld deg eller din organisasjon inn her.

Ungdomsnettverket har 129 enkeltpersoner og følgende 43 organisasjoner tilsluttet per oktober 2017:

  1. Antirasistisk Senter
  2. BuskerudFpU
  3. Dialogpilotene
  4. Grønn Ungdom
  5. Juvente
  6. Likestillings- og diskrimineringsombudet
  7. MOT
  8. Norges Handikapforbund Oslo
  9. Norsk Folkehjelp
  10. SNU – Seksualpolitisk Nettverk for Ungdom
  11. MiladForlag
  12. Foreningen Fremmed
  13. Ringebu ungdomshus
  14. Unge funksjonshemmede
  15. Ungdom Mot Narkotika
  16. Ungdommens fylkesråd Nordland
  17. Trygg i Askim
  18. Ungdomspanelet i Møre og Romsdal (rådgivenede organ for Møre og Romsdal fylkeskommune)
  19. Pinup Norway
  20. Antirasistisk senter
  21. Europeisk Ungdom
  22. Det Europeiske Wergelandsenteret
  23. ELSA Norge
  24. Harry Benjamin Ressurssenter
  25. Helsingforskomiteen
  26. Høgskolen i Oslo og Akershus
  27. JURK – Juridisk Rådgivning for Kvinner
  28. LNU – Landsrådet for Norges Barne- og Ungdomsorganisasjoner
  29. Menneskerettighetsalliansen
  30. Minotenk
  31. Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom
  32. Norges Handicapforbund
  33. Nei til EU
  34. Redd barna
  35. Romanihjelpen Vestlandet
  36. Sex og politikk
  37. Skeiv Ungdom
  38. Stopp diskrimineringen
  39. Ungdom mot narkotika
  40. Unge duer
  41. Uloba – Independent Living Norge
  42. Unge Funksjonshemmede
  43. Utrop