Praktikernettverk for ungdomsarbeidere og lærere

Praktikernettverket er et åpent nettverk og fellesskap av ungdomsarbeidere, ungdomsledere og lære fra hele landet som ønsker å lære mer om hatprat og hvordan bekjempe det. Nettverket ble lansert på kurssamlingen på Utøya i august 2018 og består av 35 personer fra hele landet.

Nettverket gjennomfører samlinger 2-4 ganger i året, møteplasser der deltakerne kan dele og diskutere utfordringer med andre og få praktisk trening i å bruke verktøy for å forebygge hatprat med ungdom gjennom menneskerettighetsopplæring.

Menneskerettighetsopplæring tar opp aktuelle menneskerettighetsutfordringer og gir deg verktøy for å endre holdninger, bygge kunnskap og utvikle ferdigheter. Håndboken kan brukes både på uformelle arenaer og knyttes opp mot aktuelle kompetansemål i skolen. Les mer om Bookmarks her: www.stopphatprat.no/bookmarks

Ta kontakt med post@stopphatprat.no om du vil vite mer.