Kurssamling: Hvordan forebygge hatprat med ungdom? på Utøya 27.-30. august

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/9/c/9/stopphatprat.no/httpd.www/wp-includes/post-template.php on line 293

Dato: mandag 27.- torsdag 30. august 2018
Sted: Utøya, en time fra Oslo.
Pris: Gratis, med reisedekning.
Påmeldingsfrist: søndag 17. juni
Påmeldingsskjema: https://goo.gl/forms/e50PGHbCNYxTYFNn1

Vi har en ledig restplass nå (tirsdag 21. august) – kontakt oss på post@stopphatprat.no om du er interessert!

Hvordan kan du som jobber med ungdom håndtere hatprat og endre holdninger? Hatprat er vanlig både på nett, skolegården og i fritiden. Mange ungdommer blir påvirket av eller gjentar selv hatpraten. Homo, muslim, hore og jøde brukes som skjellsord uten tanke på konsekvensene for de som blir utsatt eller opplever seg truffet, enten det er muslimer, kvinner, funksjonshemmede, skeive, flyktninger, samer el.. Hatprat er et menneskerettighetsbrudd som ikke kan stå uimotsagt, men hvordan skal vi svare?


FOTO: The European Wergeland Center

 

27.-30. august kan du være en av 20 ungdomsarbeidere, lærere og ungdomsledere som samles på Utøya. Samlingen gir deg verktøy til å forebygge hatprat med ungdom gjennom menneskerettighetsopplæring. Kurset arrangeres på læringssenteret på Utøya og bidrar til å aktualisere utfordringer og spørsmål knyttet til menneskerettigheter i Norge i dag.

 

Utøya bærer et sterkt vitnesbyrd om hvorfor demokratiske verdier ikke kan tas for gitt. Læringssenteret “Hegnhuset” åpnet sommeren 2016, som en del av oppbyggingen av Utøya etter terrorangrepet 22. juli 2011. Læringssenteret er utviklet for at ungdom skal reflektere over hva demokrati betyr for dem, hva som utfordrer demokratiet og hvordan de selv kan verne om demokratiet. www.utoya.no

 

Over de fire kursdagene vil du lære å bruke og tilpasse øvelser fra Bookmarks som er Europarådets håndbok for forebygging av hatprat på nettet gjennom menneskerettighetsopplæring. Menneskerettighetsopplæring tar opp aktuelle menneskerettighetsutfordringer og gir deg verktøy for å endre holdninger, bygge kunnskap og utvikle ferdigheter. Håndboken kan brukes både på uformelle arenaer og knyttes opp mot aktuelle kompetansemål i skolen. Les mer om Bookmarks her http://www.theewc.org/Content/Library/Teacher-Training/Training-Tools/Bookmarks-En-haandbok-for-forebygging-av-hatprat-paa-nettet-gjennom-menneskerettighetsopplaering

 


FOTO: The European Wergeland Center

 

Praktikernettverk

På samlingen ønsker vi å starte et nettverk av personer som vil bruke menneskerettighetsopplæring som en del av sin praksis og arbeid med ungdom. Dette praktikernettverket vil deltakerne på samlingen selv skape rammene for ut i fra egne behov og muligheter.

 

Samlingen følges opp med en praktikernettverkssamling 19.-20. november 2018 der deltakerne vil dele erfaringer og nye verktøy og ressurser. Det vil være valgfritt å delta på denne og åpent for alle som ønsker ta del i nettverket og jobber med ungdom regelmessig som for eksempel ungdomsarbeider, lærer eller ungdomsleder (frivillige eller ansatte i ungdomsorganisasjoner).

 

Hvem organiserer workshopen?

Workshopen blir arrangert av Stopp hatprat, Det Europeiske Wergelandsenteret, Narviksenteret, Ungdom og Fritid og Lyngdal kommune. Kursholderne har erfaring i bruk av menneskerettighetsopplæring, Bookmarks og workshops med ungdommer, samt kursing av lærere og ungdomsarbeidere.

 

Stopp hatprat er en bevegelse mot hatprat og for menneskerettigheter på nett. Bevegelsen ble startet av Europarådet som en reaksjon på 22. juli-angrepene og finnes i over 40 land i og utenfor Europa

 

 

Formål

Med samlingen ønsker vi aktualisere menneskerettighetsutfordringer knyttet til hatprat i Norge, skape en universell menneskerettighetskultur og etablere et fellesskap av praktikere for menneskerettighetsopplæring og mot hatprat.

 

Målene for samlingen er å

  • Delta i menneskerettighetsopplæring og selv lære å gjennomføre og tilpasse øvelser fra Bookmarks lokalt.
  • Styrke bevisstheten om aktuelle menneskerettigheter i Norge, med blant annet bakgrunn i 22. Juli og terrorangrepene på Utøya
  • Dele kunnskaper og erfaringer, støtte og gi hverandre tilbakemeldinger
  • Etablere et fellesskap av praktikere med utgangspunkt i egne behov og muligheter
  • Utforske muligheten for å etablere regionale ressurspersoner som kan holde workshop for ungdom eller kurs for ungdomsarbeidere/lærere i ulike deler av landet

 

 


FOTO: The European Wergeland Center

 

Hvem kan søke?

Vi søker deltakere som jobber med ungdom regelmessig og minst annenhver uke som for eksempel ungdomsarbeider, lærer eller ungdomsleder (frivillige eller ansatte i ungdomsorganisasjoner). Du trenger ikke ha erfaringer med temaet fra før.

 

Kriteriene for å kunne delta er

  • Ha engasjement for å forebygge hatprat og gjennomføre menneskerettighetsopplæring
  • Ha planer om å følge opp samlingen med lokale aktiviteter
  • Ha interesse for å bidra til etableringen av et praktikernettverk mot hatprat

 

Vi oppfordrer alle til å melde seg på uavhengig av kjønn, seksualitet, religion, minoritetsbakgrunn og funksjonsevne.

 

Forventninger

Deltakerne må gjennomføre noen forberedende oppgaver på elæringsplattformen til Stopp hatprat i forkant av samlingen (i august). På plattformen vil vi også samle relevante ressurser og informasjon. Deltakerne forventes å følge opp samlingen ved å gjennomføre lokale aktiviteter med ungdommer og bidra til å etablere et praktikernettverk mot hatprat.

 

 


FOTO: The European Wergeland Center

 

Reise

Vi dekker opphold på Utøya og reise med rimeligste reisevei mellom Utøya og hjemstedet.

 

Påmelding

Du søker gjennom påmeldingsskjema (se under) innen søndag 17. juni. Det er kun 20 plasser og plassene går til de som best svarer formålet med samlingen og kriteriene i deltakerprofilen. Du vil motta en bekreftelse på om du har fått plass den siste uken i juni.

Vi har en ledig restplass nå (tirsdag 21. august) – kontakt oss på post@stopphatprat.no om du er interessert!

Lenke til påmeldingsskjemaet: https://goo.gl/forms/e50PGHbCNYxTYFNn1

 

Kontakt

Hvis du har noen spørsmål til samlingen så kan du kontakte oss på praktikernettverk@stopphatprat.no 

 

Støttes av