Kurs i menneskerettighetsopplæring for et mer inkluderende samfunn 3.-6. juni 2019

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/9/c/9/stopphatprat.no/httpd.www/wp-includes/post-template.php on line 293

Kurs i menneskerettighetsopplæring for et mer inkluderende samfunn 3.-6. juni 2019

3. – 6. juni 2019 kan du være en av 20 lærere, ungdomsarbeidere og ungdomsledere på nasjonalt kurs i menneskerettighetsopplæring i Narvik.  Her får du verktøy til å forebygge hatprat med ungdom gjennom menneskerettighetsopplæring. Kurset organiseres av Stopp hatprat og Narviksenteret i samarbeid med Europarådet og bidrar til å aktualisere utfordringer og spørsmål knyttet til menneskerettigheter i Norge i dag.

Dato: mandag 3. – torsdag 6. juni 2019*
Antall: 20 deltakere
Sted: Narvik, Nordland.
Påmelding innen 7. april her:
https://goo.gl/forms/JNRuaNgd27IxPsGu1
Kurset er gratis med reisestøtte inntil avtalt beløp
*Ankomst mandag før kl 13 og avreise torsdag etter kl 18.

Hvordan kan du som jobber med ungdom bruke en menneskerettighetstilnærming for å forebygge hatprat? Hatprat har blitt en del av barn og unges hverdag på nett, i skolen og på fritiden. Mange blir påvirket eller gjentar selv hatpraten. Homo, muslim, hore og jøde brukes som skjellsord uten tanke på konsekvensene for de som blir utsatt eller opplever seg truffet. Hatprat er et menneskerettighetsbrudd som ikke kan stå uimotsagt. Men hvordan kan vi ta opp temaet med ungdom? Og hvordan kan vi gå frem for å håndtere det?


Om kurset

Over de fire kursdagene vil du lære å bruke og tilpasse øvelser fra Compass og Bookmarks, som er håndbøker i menneskerettighetsopplæring utviklet av Europarådet. Bookmarks har et særlig fokus på forebygging av hatprat på nettet og håndbøkene kan brukes både på uformelle arenaer og knyttes opp mot aktuelle kompetansemål i skolen.

Kurset baserer seg på deltakende metoder og faglige ressurser fra håndbøkene. Deltakerne vil få dele erfaringer og utfordringer, bevisstgjøre seg egne holdninger og verdier og selv oppleve hvordan det er å delta i menneskerettighetsopplæring, for selv å kunne bedre veilede ungdomsgrupper hjemme. Deltakerne vil selv planlegge og prøve ut en oppfølgingsaktivitet/øvelse som de kan gjennomføre etter samlingen med støtte fra kursholderene.

Kursholderne fra Stopp hatprat, Narviksenteret og Europarådet har god erfaring med bruk av menneskerettighetsopplæring og workshops med ungdommer, samt kursing av lærere og ungdomsarbeidere.


Eirik Rise, Stopp hatprat

Nasjonal koordinator av No Hate Speech Movement, har vært med siden 2012 og initierte Stopp hatprat i Norge. Har lang erfaring med å bruke Bookmarks og ikke-formell læring, har fullført kurs for kursholdere i menneskerettighetsopplæring i regi av Europarådet (TOTHRE) og tar videreutdanning i pedagogikk ved Universitetet i Oslo.

Joakim Arnøy, Narviksenteret

Koordinator for ungdomsarbeid ved Narviksenteret. Jevnlig kursholder for Aktiv Ungdom/Erasmus+ og FN-sambandet i Norge. Har deltatt i SALTOs ‘Training of Trainers’, og gjennomført en rekke kurs for ungdomsarbeidere og formidlere. Er styremedlem i Stopp hatprat og har lang erfaring med bruk av Compass i ulike settinger.

Monika Kochowicz, Stop hatprat

Medlem av Stopp Hatprat praktikernettverk. Sertifisert trener i Røde kors sitt gatemeglingsprogram. Deltaker i en rekke SALTO-Youth kurs, sommerskole i Østerrike om deltakende ledelse og fasilitering i 2015, og kurs om Interkulturell Dialog Fasilitering. Har erfaring fra å jobbe med barn, ungdom, lærere og ungdomsarbeidere.


Formål

Kurset har som formål å utvikle kompetansen hos norske lærere, ungdomsarbeidere og formidlere i å implementere en menneskerettighets-tilnærming i arbeid med ungdom og lære hvordan fasilitere læringsøvelser fra håndbøkene Compass og Bookmarks.

Målene for kurset er

  • Å bli kjent med konseptet menneskerettigheter og lære hvordan bruke menneskerettighetstilnærming for å fremme læring og refleksjon
  • Å utvikle kompetanse i menneskerettighetsopplæring for ungdomsarbeidere og lærere som jobber mot hatprat
  • Å kartlegge og diskutere menneskerettighetsutfordringer i Norge og hvordan imøtekomme dem
  • Å bli kjent og trygg med bruk av ikke-formelle læringsmetoder i menneskerettighetsopplæring med ungdom, og trene på gjennomføring
  • Å lære hvordan bruke Compass, Bookmarks og andre menneskerettighetsbaserte manualer med ungdom

Deltakerprofil

Vi søker deg som arbeider med ungdom regelmessig i hverdagen og minst annenhver uke som for eksempel lærer, ungdomsarbeider eller ungdomsleder (frivillige eller ansatte). Du kan gjerne ha erfaring med å jobbe med ungdom og holdninger fra før.

Vi søker deg som vil

  • Lære mer om menneskerettigheter og menneskerettighetsopplæring
  • Bruke menneskerettighetsopplæring som en del av sin praksis og arbeid med ungdom.
  • Holde oppfølgingsaktiviteter basert på menneskerettighetsopplæring med ungdom
  • Kan ha interesse av å ta del i praktikernettverket for menneskerettighetsopplæring mot hatprat

Vi oppfordrer alle til å melde seg på uavhengig av kjønn, seksualitet, religion, minoritetsbakgrunn og funksjonsevne.


Forventninger

Deltakerne må gjennomføre noen enkle forberedende oppgaver på e-læringsplattformen til Stopp hatprat i forkant av samlingen. På plattformen vil vi også samle relevante ressurser og informasjon. Deltakerne forventes å følge opp samlingen ved å gjennomføre lokale aktiviteter med ungdommer.


Om menneskerettighetsopplæring

Menneskerettighetsopplæring tar opp aktuelle menneskerettighetsutfordringer og gir deg verktøy for å endre holdninger, bygge kunnskap og utvikle ferdigheter.

Menneskerettighetsopplæring bruker ikke-formell læring og deltakende metoder for å lære om, gjennom og for menneskerettigheter.

Metodikken bygger på praktiske øvelser og refleksjon for å engasjere, vekke kritisk refleksjonsevne, åpne for meningsutveksling og handling for å forsvare ens egne og andres rettigheter.

Håndboken kan brukes både på uformelle arenaer, og knyttes opp mot aktuelle kompetansemål i skolen.


Om arrangørene

Stopp hatprat er en bevegelse av unge mennesker for menneskerettigheter og mot hatprat startet av Europarådets ungdomsråd etter terrorangrepene 22. juli 2011. Bevegelsen så hvilke grusomme konsekvenser hat-ideologier kunne ha om de fikk stå uimotsagt og tok til orde for en internasjonal bevegelse som over 40 land har tatt del i. I dag skaper de møteplasser for ungdom såvel som de som jobber med ungdom og ønsker bekjempe hatprat gjennom menneskerettigheter.

Narviksenteret er ett av Norges freds- og menneskerettighetssentre. Organisasjonen fokuserer på fredsbygging, menneskerettigheter og historieformidling, med utgangspunkt i slaget om Narvik under andre verdenskrig. Narviksenteret driver Narvik Krigsmuseum som søker å belyse gråsoner i krig, brytningen mellom krig og fred, samt årsaker og konsekvenser av krig både i fortiden og nåtiden. Krigsmuseet, som vil være åsted for kurset, tar opp en rekke reflekterende spørsmål og perspektiver om dagsaktuelle problemstillinger omkring krig og konflikt, og kommer til å brukes flittig for å utforske tematikken for kurset.


Praktikernettverket

Stopp hatprat sitt praktikernettverk ble startet i 2018 på Utøya og er et fellesskap for alle som ønsker å bruke menneskerettighetsopplæring og bekjempe hatprat. Deltakerne på kurset vil kunne ta del i dette.


Programoversikt

.

Formiddag

Ettermiddag
Mandag 3. juni

Ankomst og bli kjent

Hvordan er menneskerettigheter aktuelt i dag?
– Pedagogisk opplegg med refleksjoner og omvisning på Narvik Krigsmuseum
Tirs 4. juniHva er menneskerettigheter?

– Erfaringsbasert læring

Hva er menneskerettighetsopplæring?
– Grunnleggende prinsipper og verdier
Ons 5. juni Hvordan lede menneskerettighetsopplæring?
– Utforske utfordringer og muligheter
Utforske håndbøkene Compass og Bookmarks og forberede egne workshops.
Tors 6. juni
Workshops ledet av deltakerne med refleksjon og tilbakemeldinger Planlegging av oppfølgingsaktiviteter
Evaluering og avreise

Reise

Vi dekker mat og overnatting under kurset og reise med rimeligste reisevei mellom Narvik og hjemstedet. Dette avtales nærmere etter at søknad om deltakelse har blitt innvilget.


Kontakt

Hvis du har noen spørsmål til samlingen så kan du kontakte oss på praktikernettverk@stopphatprat.no


Støttes av: