Møt Stopp hatprat-ambassadørene

 

For aller første gang i historien så har Stopp hatprat-kampanjen valgt å ha ambassadører. Dette er åtte ungdommer fra hele Norge som skal fungere som kampanjens ansikt utad. Gjennom en helt kalenderår så skal ungdommene representere kampanjen, få opplæring i hva hatprat er, delta og skape spennende aktiviteter slik som konferanser, kampanjer og debatter. De skal også lære hvordan man møter og bekjemper hatprat og diskriminering i all dets former.

Kontakt ambassadørene ved å sende en mail til ambassadorene@stopphatprat.no eller send oss en melding på Facebook-siden.

  

Kaja Yngsdal Hilleren

 

Fra: Hokksund

Alder: 17 år gammel

Om Kaja: Jeg ville bli ambassadør fordi jeg vil påvirke og bidra til ett bedre samfunn. Stop hatprat for meg betyr å stoppe all form for hatprat enten det er rasisme, diskriminering og mobbing. Alt det hører ikke hjemme i Norge eller noen andre steder i verden. Jeg har opplevd hatprat selv når jeg har ytret meg i media. Ellers så er jeg er veldig interessert i menneskerettigheter og jeg hater urettferdighet! Også har jeg en kjempeflott kjæreste.

 

 

Mohammed Al-Mashhadani 

Fra: Irak

Alder: 20 år gammel

Om Mohammed: Jeg vil bli med å stoppe hatprat for å bidra til et tryggere internett hvor alle kan si sin mening uten å være redd. Å bli en ambassadør er en fantastisk mulighet å kunne bruke stemmen min til å bidra med å skape en forskjell i dagens samfunn. Ingen skal være måtte oppleve hatprat – uavhengig av hvilken religion, seksualitet, etnisitet eller bakgrunn de har. Jeg har vært på flukt i 10 år. Jeg har opplevd veldig mye vanskelig blant annet 2 kriger. Jeg har lært meg norsk i løpet av 3 måneder på egenhånd og deretter begynte jeg å engasjere meg i lokalsamfunnet for å opplyse om krig, flukt og flyktningers situasjon. Jeg gjorde dette også for å motivere andre asylsøkere/flyktninger til å engasjere seg. Som flyktninger på mottak så opplever vi ofte en del hatprat og de som takler det dårlig ender opp med å bli deprimerte og enkelte tar selvmord. Dette vil jeg endre på.

 

Fatema Al-Musawi

Bosted: Stavanger.

Alder: 20 år gammel.

Om Fatema: Grunnen til at jeg ønsket å være Stopp Hatprat ambassadør er fordi mange unge stemmer som velger å uttale seg i samfunnsdebatten blir tiet av mennesker på nett som kommenterer uten hemninger og skremmer bort mange i fra å uttale seg. Det er viktig at man har et godt debattklima på nett og at man viser omhu når man skal argumentere for og mot en sak.
Jeg har selv opplevd mye motstand der flere har prøvd å tie meg, og stoppe meg fra å uttale meg i samfunnsdebatten. Spesielt etter innlegget mitt sommeren 2015 var det mange kommentarer som «håper gud tar livet ditt». Jeg har lært meg å ignorer å slike kommentarer, men det gjør fortsatt vondt og kan være spesielt skummelt for mange andre skribenter. Ellers så studerer jeg sosiologi i Stavanger for jeg finner læren om mennesker i sosiale grupper, utrolig spennende. Jeg har vært engasjert siden jeg var 13 år gammel, og jeg har tidligere vært aktiv i partipolitikken.

 

Sigurd Gjerde Jakola

Fra: Vadsø, Finnmark.

Alder: 21 år gammel.

Om Sigurd: Jeg ville være en ambassadør for å bruke min stemme til å skape forandring. Ingen fortjener hatprat og jeg er utrolig glad for at jeg fikk denne muligheten! Det er viktig å bekjempe nettroll for det gjør det tryggere for mange å si sin mening i det offentlige rom. Det betyr mye for at jeg kan være med å påvirke, svare og fortelle om en kampanje som gjør at det blir et større fokus på hvordan man kan gi et motsvar til hatprat. Ellers så jobber jeg i Vadsø kommune. Jeg har jobbet mange år i organisasjonslivet, alt fra partipolitiske ungdomsorganisasjoner til teaterproduksjoner.

 

Emilie Haugstad

Fra: Bergen.

Alder: 15 år gammel.

Om Emilie: Jeg ville bli ambassadør for å hjelpe til med å få disse trollene bort fra internett, så flere mennesker tørr å ytre meningene sine uten å være redd for at disse menneskene kom til å rakke ned på dem. Jeg synes hatprat er en trussel mot vårt demokrati. Jeg begynte for noen måneder siden å engasjere meg i partipolitikk og trives veldig godt med det. For meg betyr stopp hatprat å stoppe «troll» på internett og få folk til å forstå konsekvensene av å komme med stygge kommentarer på nettet.

 

Cecilie-Kristiin Øien Thomsen

 

Fra: Tromsø

Alder: 21 år gammel.

Om Cecilie: Grunnen til at jeg ønsket å være med på å Stopp hatprat-bevegelsen er at jeg ser hvordan hatprat gjør det vanskeligere for unge samer å holde på sin identitet. Jeg synes det er urovekkende hva folk skriver på internett, og jeg vil være med å jobbe mot hatprat nettopp fordi jeg mener at hatprat er en trussel mot demokratiet vårt og samers rettigheter til egen identitet. Jeg går på profesjonsstudiet i psykologi på Universitetet i Tromsø. Jeg engasjerer meg i samisk politikk, og har blant annet vært med på å starte lokallaget Romssa Noereh.

 

Abdirahman Hassan

        

Bosted: Trondheim

Alder: 19 år gammel

Om Abdi: Det er mange grunner til hvorfor jeg ville delta i denne kampanjen. Jeg ville først og fremst lære mer om hatprat, og hvordan det påvirker samfunnet vi lever i. Jeg mener at hatprat er et samfunnsproblem som politikere og medier burde ta mer på alvor. Det rammer særlig minoriteter som er sårbare i samfunnet vårt, som f.eks. muslimer, homofile, samer osv. Folk forstår ikke at det er en grense mellom hatefulle ytringer og ytringsfrihet. En annen grunn til hvorfor jeg ønsket å bli ambassadør er fordi jeg selv har opplevd hatprat i forbindelse med kronikker jeg har skrevet. Det er vanskelig å være samfunnsengasjert når en i tillegg har minoritetsbakgrunn. Det gjør det enklere for folk å ty til personangrep når en uttaler seg om visse saker. Det er på tide at vi tar et oppgjør med hatet som gjennomsyrer samfunnet vårt. Jeg studerer første året statsvitenskap ved NTNU. Jeg er en engasjert samfunnsdebattant, og jeg skriver for det meste om utfordringer som ungdom med innvandrerbakgrunn opplever i Norge.